Lakota Prayer

Lakota Prayer

הקדמה  הנה השיר- מומלץ להקשיב עם אוזניות: היי:) החלטתי לשתף אותך מידי פעם בשיר אחר מהאלבום שיצרתיוהנה הקדמה לשיר הראשון המבוסס על תפילה של שבט הלקוטהשמבקשת מהרוח הגדולה את הכוח להאמין בעצמינו ולבטוח בלב שלנו, בתחושות שלנו, בגוף שלנו,כדי להגיע אל מרחב מקודש בך,לזכור...
לא לפחד כלל

לא לפחד כלל

אחד הסיפורים החזקים בשנה הזו היה מבחן ושינוי חזק שקיבלתי על עצמי לעשות. לקראת סיום הקלטות האלבום הייתי צריכה לעבוד אבל לא מצאתי עבודה ואז נזכרתי שיש מישהו שיוכל לעזור לי למצוא.. הבחור שנזכרתי בו היה אדם בלתי מאוזן שלאן שהלך הייתה דרמה… אבל בכל זאת ידעתי שאני...