היום קמתי כהולכת במקדש של אלוהים.
כשאני במקדש של אלוהים שטיפת הכלים, טיטוא הבית העבודות הפשוטות הן המחווה שלי אל הנשגב.
בדברים הפשוטים, בעבודה היומיומית, בנדיבות של הלב.

לברך את הכל, על הזכות להיות ,
לעשות את העבודה כמיטב יכולתי, בלי לצפות לתמורה,
סבלנות, יכול להיות שיקחו כמה דורות…
כרגע יש רק הודייה על הזכות להשתתף לסלול את הדרך לאחרים שיבואו, לזכור את אלוהים…

לזכור אותו…בגשם, בחיוך של חבר, במבט של אהוב,
לראות את האהוב בכל. בדברים הפשוטים, לא לחפש הרים ויבשות רחוקות,
הכל כאן קרוב ללב, ממנו אנו עשויים ומחפשים אותו בכל מקום רק לא בפנים,

אז היום, אני הולכת במקדש של אלוהים.
בביתי הקטן במרכז הארץ, במטלות היומיומיות,
העולם כולו הוא האשראם בית הכנסת הכנסיה המסגד…כשהלב הלב זוכר.
תודה.